top of page
US-7.jpg
US-9.jpg
US-11.jpg
US-16.jpg

Νέοι στρατηγικοί στόχοι

Στο πλαίσιο της γενικής αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & τη Βιολογία, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τους εξής στρατηγικούς στόχους: 

Επαφή με το παρελθόν: επανασύνδεση με τα υπάρχοντα μέλη και επαναδραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο των νέων δραστηριοτήτων της 

Διάρκεια στο μέλλον: ανοιχτή πρόσκληση για εγγραφή νέων μελών, ανεξαρτήτως ειδικότητας και εξειδίκευσης 

Οργάνωση: πλήρης διοικητική αναδιάρθρωση, για την καλύτερη εσωτερική λειτουργία, την οικονομική διαχείριση και την εξυπηρέτηση των μελών 


Διεθνείς Σχέσεις: επανασύνδεση με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες Υπερηχογραφίας World Federation for Ultrasound in Medicine & Biology (WFUMB) & European Federation for Ultrasound in Medicine & Biology (EFSUMB) 

Εκπαίδευση: οργάνωση και ανάπτυξη νέων και σύγχρονων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Προβολή: αξιοποίηση ποικίλων τρόπων προβολής και προώθησης του έργου της Εταιρείας στα μέλη της και στον ευρύτερο χώρο της υγείας 

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΑ ΜΕΣΑ

www.hsumb.gr
Δημιουργούμε ένα δυναμικό δικτυακό τόπο που θα εξασφαλίζει τη διαρκή και αποτελεσματική ενημέρωση και επικοινωνία με τα μέλη της Εταιρείας και την ευρύτερη ελληνική ιατρική κοινότητα. 

Εκπαίδευση στην Υπερηχογραφία
Προγραμματίζονται θεματικά σεμινάρια και μαθήματα Υπερηχογραφίας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο www.hsumb.gr. 

Συμμετοχή σε Ελληνικά & Διεθνή Συνέδρια
Η Εταιρεία διαθέτει πλέον την κατάλληλη υποδομή για να συμμετέχει σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Βασιζόμενη στην οργανωτική της ομάδα και με τη δική της εκθεσιακή δομή, η Εταιρεία ήδη μετρά δύο επιτυχείς συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, με επιστημονικές παρουσιάσεις και προωθητικό υλικό: o WFUMB 2006, Seoul o EFSUMB 2006, Bologna Όσα Μέλη επιθυμούν να υποβάλλουν μία επιστημονική εργασία σε κάποιο Συνέδριο, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την υποδομή και τεχνογνωσία της Εταιρείας κατά την προετοιμασία τους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας. 

bottom of page