Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: κ. Αντσακλής Άρις
Αντιπρόεδρος: κα. Μαστοράκου Ρενάτα 
Γενική Γραμματέας: κα. Χατζημιχαήλ Αικατερίνη
Ταμίας: κ. Αντσακλής Παναγιώτης
Μέλος: κ. Σπυριδόπουλος Θεμιστοκλής