ΝΕΑ

Τιμητικές Διακρίσεις


Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας τιμά τους Καθηγητές που διδάσκουν την Υπερηχογραφία.

Η Υπερηχογραφία έχει ήδη μακρά Ιστορία στην Ελλάδα. Τα Εκπαιδευτικά θεμέλια αυτής της διαδρομής τέθηκαν από πρωτεργάτες που κατανόησαν, από τη δεκαετία του 1970, τη σημασία που είχε η απει­κονιστική αυτή μέθοδος και την προοπτική της. Συνέδεσαν την Επιστημονική τους πορεία με την Υπερηχογραφία και εργάσθηκαν χρησιμοποιώντας τον ηχοβολέα και τον Υπερηχογράφο σαν κύριο διαγνωστικό τους όπλο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & τη Βιολογία αναγνωρίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην Ιστορία της Υπερηχογραφίας στην Ελλάδα, τιμά τους Καθηγητές ανακηρύσσοντας τους Επίτιμα Μέλη της. Οι Καθηγητές που τιμώνται δημιούργησαν και προσέφεραν τα απαραίτητα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά εφόδια για να διαδοθεί η Υπερ­ηχογραφία στη χώρα μας και να εδραιώσει την παρουσία της ώς αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδος.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας
Ο Καθηγητής Άρις Αντσακλής τιμάται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολογία για τη διαρκή και ακούραστη προσπάθειά του, από όλες τις Ακαδημαϊκές και Διοικητικές θέσεις που κατέχει, στην Εκπαίδευση νέων Ιατρών στη Μαιευτική και Γυναικολογική Υπερηχογραφία και ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος της.
Εισήγαγε και καθιέρωσε στην Ελλάδα τις Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες ήπια επεμβατικές τεχνικές στην εγκύμονα μήτρα και το έμβρυο και καθοδηγεί την Επιστημονική Ομάδα και τους ειδικευόμενους της Κλινικής και του Εργαστηρίου που διευθύνει στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα στην αξιόπιστη εφαρμογή αυτών των καινοτόμων μεθόδων.

NΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Ακτινολογίας
Ο Καθηγητής Νικόλαος Γκουρτσογιάννης τιμάται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολογία και ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος της.
Είναι ο Καθηγητής Ακτινολογίας που ενέπνευσε και καθοδήγησε, σε Ελληνική και Ευρωπαϊκή κλίμακα, πολλούς νέους Ιατρούς, στην κατανόηση της κλινικής χρησιμότητας της Υπερηχογραφίας και ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος της. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις, ιδιαίτερα στο Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κρήτης, λειτουργίας υποδειγματικής Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοιτίδας στην Υπερηχογραφία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
Καθηγητής Καρδιολογίας
Ο Καθηγητής Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός τιμάται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολογία για την διαρκή και σημαντική συμβολή του στην Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ηχωκαρδιολογία και ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος της.
Από τις Ακαδημιακές, Νοσοκομειακές και Διοικητικές θέσεις που κατείχε διαμόρφωσε το Θεσμικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο για την έγκαιρη και αξιό­πιστη διάδοση της Υπερηχογραφίας και καθοδηγεί τη συστηματική Εκπαίδευση των Καρδιολόγων στην Υπερηχογραφία.

ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Καρδιολογίας
Ο Καθηγητής Πέτρος Νιχογιαννόπουλος τιμάται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική και τη Βιολογία ως διακεκριμένος εκπρόσωπος των Ελλήνων Ιατρών που διέπρεψαν στην Ευρώπη και ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος της.
Με βάση το Hammersmith Hospital και το Imperial College London, προσέφερε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά, εκπαιδεύοντας στην Υπερηχογραφία πολλούς Έλληνες Καρδιολόγους.

Member ofEuroson School